กิจกรรม Work Shop การทำกระเป๋าผ้าฝ้ายเก๋ ๆ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Work Shop การทำกระเป๋าผ้าฝ้ายเก๋ ๆ

กับคุณนิต้า อนิพรรณ เฉลิมบูรณะวงศ์ งานนี้แม่ติ๋ว ผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าและย้อมผ้าฝ้ายจากเมืองเขมราฐ
ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำเทคนิคต่าง ๆ กับการทำกระเป๋าผ้าฝ้ายค่ะ